ZMĚNA: PIETA 20.4.2012 19:30 Divadlo Horní Počernice, Praha 9

ZMĚNA: Z technických důvodů se mění termín představení PIETA, které se mělo původně odehrát 20.4.2012 od 19:30, Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9.
Nový termín:
20.4.2012 19:30 = 15.5.2012 19:30, Divadlo Horní Počernice, Praha 9

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín představení a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým nový termín představení nevyhovuje, mohou vracet zakoupené vstupenky na původní termín pouze do data nového termínu 15.5.52012 představení takto:

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky na původní termín 18.1.2012 v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku na původní termín 18.1.2012 prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek na původní termín 18.1.2012 vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top