ZRUŠENO: MIG 21 31.5.2012 Art IGY Centrum, České Budějovice

ZRUŠENO: Po včerejším vyjednání náhradního termínu 31.5.2012 20:00 za zrušený 29.3.2012 20:00 byl nakonec dnes definitivně a bez náhrady zrušen koncert MIG 21 v Art IGY Centrum, Pražská 1247/24, České Budějovice kvůli oraganizačním problémům i v tomto náhradním termínu.

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top