INFO - NOVÝ TERMÍN: DON QUIJOTE 18.1.2012 Reduta, Olomouc

ZMĚNA: Ze zdravotních důvodů Oldřicha Kaisera se mění termín představení DON QUIJOTE, které se mělo původně odehrát 18.1.2012 od 19:00, Reduta Moravské filharmonie Olomouc. O zrušení původního termínu jsme již informovali, po dlouhém jednání pořadatelé oznamují termín náhradní!  

Nový termín:
18.1.2012 19:00 = 21.5.2012 19:00, Reduta Moravské filharmonie Olomouc

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín představení, který nahrazuje původní, a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým nový termín představení nevyhovuje, mohou vracet zakoupené vstupenky na původní termín pouze do data nového termínu 21.5.52012 představení takto:

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky na původní termín 18.1.2012 v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku na původní termín 18.1.2012 prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek na původní termín 18.1.2012 vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top