ZMĚNA: ČEKÁNÍ NA GODOTA 1.3. 2012

Představení Čekání na Godota v divadle Bolka Polívky je přesunuté na datum 6.3. 2012.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým nový termín akce nevyhovuje, mohou vracet zakoupené vstupenky na původní termín pouze na prodejním místě, kde je zakoupili, a to pouze do data nového termínu - 6.3.2012.

V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si bude zákazník nárokovat vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top