SYMF. ORCHESTR FOK - GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER V PRAZE!


SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ


BŘEZEN-DUBEN 2012




FOK used on | zaměřeno na

Prestižní společenská událost
GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER V PRAZE!
Obecní dům - Smetanova síň, náměstí Republiky 5, Praha 1
5.4.12 19:30 (Čt)


Vynikající orchestr sestavený z mladých profesionálů nejvyšší evropské kvality Gustav Mahler Jugendorchester se představí v Praze. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK přijal roli hostitele tohoto jedinečného tělesa.
Slavný Gustav Mahler Jugendorchester, sdružuje mladé hudebníky z celého světa vybrané každoročně náročným konkurzem. Tento orchestr sehrál mimořádně pozitivní roli na konci osmdesátých let, kdy pomohl formou společné činnosti mladých umělců z Východu a Západu k pádu totalitních režimů ve východní Evropě.
Myšlenka slavného dirigenta Claudia Abbada žije dál, a tak se tento orchestr představí na svém evropském jarním turné 5. dubna ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Koncert se koná pod záštitou pražského primátora a rakouského velvyslance.
Orchestr a dva vynikající umělci, jeden z nejlepších současných dirigentů Ingo Metzmacher a sopranistka Iréne Theorin (významná wagnerovská pěvkyně), přinesou do Prahy nádherný umělecký zážitek, ale také nemalé humánní poselství, myšlenku vzájemné spolupráce lidí civilizovaného světa v této rozbouřené době.
Celý koncert je vysoce prestižní  společenskou záležitostí vzhledem k poslání a mimořádné kvalitě orchestru. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na tento mimořádný koncert.

GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTRA vstupenky zde
Ingo Metzmacher | dirigent / conductor

Iréne Theorin | soprán / soprano


RICHARD WAGNER: Tristan a Isolda, předehra k opeře, Smrt Isoldy
Tristan and Isolde, Prelude to the opera The Death of Isolde
ANTON WEBERN: Šest kusů, op. 6 / Six pieces, Op. 6
BERNARD ALOIS ZIMMERMANN: Photoptosis
ALEXANDR NIKOLAJEVIČ SKRJABIN: Le poème de l´extase

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ

Top