Vánoční koncert souboru Bona Nota

Vánoční koncert souboru Bona Nota

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Letos si pro vás soubor staré hudby Bona Nota se svými hosty připravil
opravdu vánoční program.

V roce 2018 uplynulo 320 let od narození Tomáše Norberta
Koutníka, českého skladatele 18. století, který se narodil a žil v blízké
Chocni.

Z jeho převážně církevních skladeb zazní na koncertě tři vánoční
pastorely včetně známé Hej, hej jeden i druhej a část latinské skladby
Vesperae de Nativitate Domini.

Koncert bude pro srovnání doplněn skladbami jeho současníků (Vivaldi,
Fasch, Telemann).

Vánoční pastorely Tomáše Norberta Koutníka zazpívá
smíšený sbor CANTUS z Chocně.

Sólisté koncertu:

Flétny Silvie Mechová a Silvie Mechová ml.
Housle Martin Dostál
Trubka Václav Košťál
Theorba Milan Duspiva
Soprán Renata Korečková
Alt Kateřina Duspivová
Tenor Václav Trunec
Bas Lukáš Peška

Na mapě

Top