R. S. VPŘED - Hledačova dobrodružství

R. S. VPŘED - Hledačova dobrodružství

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

R. S. VPŘED - Hledačova dobrodružství + Den s Tomášem Mácou

Recitační Skupina Vpřed je součástí kultovního divadelního sdružení Pražská Pětka (Divadlo Sklep, Baletní Jednotka Křeč, pantomimická Mimoza a Výtvarné divadlo Kolotoč). V 80.tých letech 20. století uvedla pět vlastních divadelních her a účastnila se řady společných divadelních i filmových projektů se soubory Pražské Pětky (Chmelnice, Lucerna, film Pražská 5). Hry „Hledač“ a „Máca“, které vznikly v letech 1983 - 84 a jsou nepřehlédnutelně inspirovány Novou vlnou, se staly inspirací filmů Tomáše Vorla ING. a KOUŘ. Scénář napsal a režii měl Lumír Tuček, hudbu složil Michal Vích.
Zahrají: Lumír Tuček, Radomír Dočekal, Lenka Vychodilová, Jana Tučková, Věra
Víchová, Alena Rollerová, Miroslav Maruška a Halka Dočekalová, hudební doprovod
obstarají: Richard Dvořák, Vítek Malinovský, Jiří Isan Novotný a Andrej Kolář.

Na mapě

Top