ŘÍMSKÉ NOCI

ŘÍMSKÉ NOCI

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Římské noci

Hra Římské noci od Franca D’Alessandra v překladu Abelse Gregoryho .
Režisér Jerie Alexander do hlavní role italské herečky Anny Magnani obsadil Simonu Stašovou, do role amerického dramatika Tennessee Williamse Oldřicha Víznera. Výpravu navrhla Michaela Červenková.


Příběh vypráví o třicetiletém přátelství mezi americkým dramatikem Tennessee Williamsem a italskou herečkou Annou Magnani. Hra začíná koncem čtyřicátých let minulého století, kdy se Williams během svého pobytu v Římě konečně setká s herečkou, pro niž touží psát. Prakticky ihned najdou porozumění jeden pro druhého, a tak v období, které následuje, předkládá autor divákům životní peripetie obou umělců: jejich úspěchy i pády, jejich vztahy k přátelům i milencům, a to vše zarámováno do padesátých a šedesátých let 20. století.
Ústředním bodem hry je hereččin římský byt, který se v průběhu hry změní jen nepatrně. Minimální proměnlivost scény tak podtrhuje důraz kladený na dialog - slovo. Dramatikova pracovna a další prostory jako například ulice jsou naznačeny buď velmi střídmě nebo pouze verbálně. Předlohy reálných osobností – to jsou dva stěžejní pilíře dramatu, které věrně zrcadlí nejen svou uměleckou duši na pozadí své doby, ale zahrnují i další všeobecně platné lidské vlastnosti.

Na mapě

Top