Pocta Žerotínům / Heinrich Schütz: Příběh o Kristu

Pocta Žerotínům / Heinrich Schütz: Příběh o Kristu

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Magnificat | SWV 468; Historia Der Geburt Jesu Christi | SWV 435; Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz | SWV 478; Warum toben die Heiden | SWV 38

Účinkují:
Czech Ensemble Baroque; Koncertní mistr: Elen Machová; Sbormistr: Tereza Válková; Dirigent: Roman Válek

Narození Ježíše Krista, stejně, jako pašijový příběh a Kristova smrt na kříži, je zpodobněno v dílech velikánů světové hudby od Johanna Sebastiana Bacha, přes Bohuslava Martinů. V období baroka, kdy lidé vnímali účast na bohoslužbě jako duchovně kulturní komplex, se obřad více podobal – z dnešního pohledu – koncertnímu večeru. Zejména v metropolích, kde byly prostředky na zpěváky a hudebníky. Tak se například v nešporách objevovaly varhanní skladby, gregoriánský chorál, moteta a jejich jádro tvořily pašijové hry či oratoria, tedy zhudebněné biblické příběhy. Díla, ze kterých je sestavený tento program, jsou toho nádherným dokladem.
Schützova hudba je obecně vnímána jako pilíř německého hudebního baroka. Bachovy pašije a oratoria jsou postavena neomylně na těchto základech. Postava Evangelisty již trvale zůstává průvodcem biblickými událostmi. Program, který je sestaven ze dvou zásadních děl rámujících život Ježíše Krista, ale také každého z nás. Mystérium zrození a mystérium smrti. Předzvěstí narození je chvalozpěv Panny Marie, která jde pozdravit svou příbuznou Alžbětu.
Symbolickým návratem do starozákonního příběhu a konečným poselstvím je potom velkolepé čtyřsborové moteto „Warum toben die Heiden“ „Proč se národy bouří? Proč darmo spřádají své plány? A králové spolu zasedají, a hle, zákonodárců jak se táží – to proti Pánu a Pomazanému: Okovy my jejich zpřetrháme a odhodíme jejich pouta!“ „Líbejte Syna, bude vlídný, tak v cestě přímé zůstáváte. V něj doufá ten, kdo požehnán jest!“

www.ebcz.eu

Na mapě

Top