Martin Kohout: Slides

Martin Kohout: Slides

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Martin Kohout je čerstvým laureátem nejprestižnější české ceny pro umělce do 35 let - Ceny Jindřicha Chalupeckého. V Divadle 29 osobně představí svou tvorbu a promítne snímek Slides, jímž se prezentoval na výstavě finalistů v Moravské galerii v Brně. Martinův krátký film je složen z několika epizod, které nemají strukturu narativní posloupnosti. Spojujícím prvkem všech částí je trojice polofiktivních postav, které se nikdy nesetkají naráz. Film je součástí autorova rozsáhlejšího projektu, který zahrnuje další videa a publikaci odborných textů a který se věnuje problematice noční práce a jejích souvislostí společenských, ekonomických, ale i fyzických a psychických.

Na mapě

Top