Lukáš Hurník: Poslední léto s Juliet / THF 2017

Lukáš Hurník: Poslední léto s Juliet / THF 2017

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Souboru Ensemble Baroque Quintet, se letos dostalo velké pocty. Jeden z nejvýznamnějších současných skladatelů, hudebních kritiků a publicistů, Lukáš Hurník napsal přímo pro Quintet moderní podobu madrigalu, tedy formy, která dosáhla svého vrcholu v době a díle Claudia Monteverdiho. Právě konfrontace děl Monteverdiho a Hurníka je náplní koncertu. Lukáš Hurník svůj cyklus madrigalů nazval Poslední léto s Juliet (libreto J. Tůma).

Účinkuje
Ensemble Baroque Quintet
Autor: Lukáš Hurník

Zlevněné vstupné pro děti do 12 let, studenty s průkazem ISIC a seniory.

Na mapě

Top