Jubilus Bernhardi / THF 2017

Jubilus Bernhardi / THF 2017

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Samuel Capricornus (1628 – 1665) byl nejvýznamnější skladatel, který kdy v minulosti působil na Slovensku. Byl mimořádně nadaný a pilný. Jasný důkaz o kvalitách Capricorna, jako skladatele podal jeden z nejlepších znalců barokní hudby v Evropě – skladatel, teoretik, lexikograf a sběratel Sebastien Brossard (1665 – 1730), který se vyjadřoval o jeho hudbě mimořádně pozitivně.
Přestože Capricornus žil pouze 37 let, zanechal po sobě velké množství skladeb mimořádné umělecké hodnoty. Nejzávažnější část jeho bratislavské tvorby, která byla při násilné rekatolizaci spolu s ostatními hudebninami zničena, je soustředěna ve sbírkách Opus Musicum (Norimberk 1655; dvaadvacet skladeb věnovaných bratislavskému městskému hodnostáři Andreji Segnerovi) a ve sbírce Jubilus Bernhardi (Stuttgart – Norimberk 1660; dvacet čtyři koncertů na latinské texty).
Ve druhé jmenované sbírce se jedná se o vzácné texty z 12. století, jejichž autorem je Bernhard z Clairvaux (kolem 1090 – 1153), opat, učitel církve. Známým se stal jako ohnivý kazatel křižáckých výprav, „… vypracoval první křesťanskou mystiku Lásky, ve které sublimuje smyslnost Písně písní na mariánskou pietu a lásku konec konců absolutizuje: miluji, protože miluji, miluji, abych miloval“. Citát pochází z díla Západ a Láska od Denise de Rougemonta.

Účinkuje:
Musica aeterna, umělecký vedoucí Peter Zajíček
Czech Ensemble Baroque Choir, sbormistr Tereza Válková

Zlevněné vstupné pro děti do 12 let, studenty s průkazem ISIC a seniory.

Na mapě

Top