Jak se nestát pacientem

Jak se nestát pacientem

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Přednáška MUDr. Jana Hnízdila

Rakovina je jako doporučený dopis s černým pruhem.
V něm se píše: „Otrávil jsi vzduch, teď ho dýcháš. Otrávil jsi půdu, teď jíš
potraviny, které z ní vzešly. Otrávil jsi vodu, teď ji piješ. Otrávil jsi
mezilidské vztahy, teď v nich žiješ. Tak už se proboha zastav, nebo tady
končíš!“. Je skvělé, že můžeme v léčbě rakoviny využívat vymožeností moderní
medicíny. Rakovina ale nemá jen řešení medicínské. Neméně důležité je řešení
ekologické a mravní. Změna chování od dravosti, bezohlednosti a iluze
nekonečného růstu, ke spolupráci, vnitřnímu kulturnímu a sociálnímu rozvoji, k
nápravě mezilidských vztahů a ochraně životního prostředí. Pokud vzkaz, který
nám rakovina přináší, urychleně nevyslyšíme, je jakýkoliv medicínský boj proti
ní předem prohraný - říká MUDr. Jan Hnízdil, lékař komplexní medicíny, autor
knihy Zaříkávač nemocí, kterou si budete moci na přednášce zakoupit a nechat
podepsat autorem. O hudební doprovod se postará Mek & Richard.

Na mapě

Top