25. BENEFIČNÍ KONCERT ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

25. BENEFIČNÍ KONCERT ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

Datum :
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

ticketportal.cz in English version

Obecní dům - Smetanova síň
náměstí Republiky 5, Praha 1
Poslední vstupenky již nelze rezervovat, využijte prodejní místa Ticketportal
nebo přímý nákup on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!!


25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
se slavnostním udílením Ceny Charity Česká republika

Srdečně vás zveme na 25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný
pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

100 % z ceny každé zakoupené vstupenky podpoří veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě (www.nemocniceuganda.cz).

Program:
Moderuje Vladimír Kořen
Cena Charity Česká republika 2016

Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.
Bedřich Smetana: Cyklus symfonických básní Má vlast
Vyšehrad - Vltava - Šárka - Z českých luhů a hájů - Tábor - Blaník
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Zdeněk Mácal

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, prosíme, zašlete finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky na podporu České nemocnice v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme.

Další info:
Pro vozíčkáře vyhrazena střední ulička, vstupné 350 Kč bez další slevy. / Sleva "50% ZTP/P,DOPR." platí pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba). Sleva je k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, vyberte vstupenky a slevu zvolte v nákupním košíku.

Na mapě

Top