Taneční Skupina Roku - Pokyny pořadatele JAN CRHA

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu a obdržení kontrolní pásky. Při následném opuštění místa konání akce je nutné se odhlásit a při příchodu opět na vstupním turniketu přihlásit. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Na akci jsou poskytovány slevy pro děti do 120 cm ve výši 90% pro II., III., IV. a V. cenovou kategorii.

Vzhledem k technické náročnosti akce se vstupenky pro ZTP neuvolňují do prodeje.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Fotografovat a pořizovat audiovizuální nahrávky je možné. Povoleny jsou mobilní telefony, fotoaparáty, zrcadlovky bez použití objektivu a domácí kamery. Pozor, do prostor O2 universa je zakázáno vnášet profesionální techniku, např. zrcadlovku s objektivem, profesionální kamera,..

Top