MAKRO CZECH GASTRO FEST - Pokyny pořadatele MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Každý návštěvník O2 universa, vstupující do O2 universa za účelem účasti na akci, se zakoupením či obdržením vstupenky (či jiného dokladu, opravňujícího jej ke vstupu) zavazuje při vstupu do O2 universa dodržovat pravidla uvedená v Provozním řádu, Návštěvním řádu, Reklamačním řádu a v těchto Pokynech pořadatele („Pokyny“).

Tyto Pokyny zdůrazňují vybraná práva a povinnosti návštěvníků O2 universa při jejich vstupu do místa konání akce, jinak uvedená v řádech haly. V případě, že se Pokyny na konkrétní akci od řádů liší, je tak uvedeno dále v těchto Pokynech níže nebo při vstupu do O2 universa, a tyto Pokyny mají před řády přednost. Doporučujeme všem držitelům vstupenek se s těmito Pokyny seznámit nejen při nákupu vstupenky, ale také před tím, než se vypraví na akci.

Vstupenka: Vstupenka platí jen pro uvedenou akci v uvedený den, hodinu, místo konání a je platná pouze s kontrolním ústřižkem. Vstupenku musí mít každá osoba vstupující do O2 universa bez ohledu na věk (tedy i malé dítě) a celou dobu pobytu v O2 universu ji musí mít u sebe a při výzvě pořadatele se jí prokázat. Další převod vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej způsobuje její neplatnost a držiteli takové vstupenky nemusí být umožněn do O2 universa vstup, a to bez náhrady.

Vstup do místa konání akce: Seznam předmětů, s nimiž nelze vstupovat do O2 universa, najdete v Návštěvním řádu nebo v rubrice ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY. Během akce funguje před O2 universem úschovna. Osoby mladší 12 let musí být na akci doprovázeny osobou zletilou a každá osoba musí mít svoji vlastní vstupenku.

Top