RUSALKA V PARKU - ZÁMEK LITEŇ - ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERTU

RUSALKA V PARKU NA TICKETPORTAL.CZ

RUSALKA V PARKU
open-air koncert na zámku Liteň
sobota 28.08.2021
Zámek Liteň, park / Zámecká 1, Liteň
RUSALKA V PARKU na ticketportal.cz


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERTU
Parkování a přístupové cesty - MAPA

Milí návštěvníci,
připravili jsme pro vás přehledné informace, které, jak doufáme, napomohou hladkému průběhu akce a zajistí vám nerušený zážitek z poslechu a podívané.
Časový harmonogram: Začátek koncertu je stanoven na 20:00, očekávaný konec je cca ve 22:00. Koncert je bez přestávky. Areál bude otevřen od 18:00. Žádáme vás, abyste dorazili s dostatečným časovým předstihem - doporučujeme hodinu a půl před začátkem koncertu. Důvodem je náročnost parkování, nutná kontrola covid testů/očkování, také natáčení České televize a Českého rozhlasu, to vše může zpomalit vstup do areálu. Prosíme, zaujměte svá sedadla nejpozději 10 minut před zahájením koncertu. Koncert bude vysílán v přímém přenosu na Českém rozhlase, proto je zcela nutné dodržet přesný začátek ve 20:00.
Počasí a dress-code: Koncert se koná pod širým nebem v parku (na trávě) a proběhne i za zhoršeného počasí. Prosíme, abyste své oblečení a obuv přizpůsobili aktuálnímu počasí a večerní hodině a připravili se i na chladnější teplotu. Doporučujeme vzít si pláštěnku pro případ drobného deště. Pláštěnky bude možné zakoupit i na místě. Deštníky nechte prosím doma, během koncertu je nebude možné použít. S ohledem na místo konání a díky vyšší vlhkosti letošního léta může být zvýšený výskyt komárů, doporučujeme vhodné oblečení, případně i repelent.
Občerstvení: Před koncertem bude možné v areálu zakoupit drobné občerstvení a nápoje. Součástí vstupenky kategorie A je pozvání na číši vína po koncertě v Čechovně.
Kontrola bezinfekčnosti (očkování, covid testy): Současná hygienická nařízení vyžadují kontrolu platných certifikátů a očkování při vstupu na veškeré kulturní a sportovní akce. Při kontrole vstupenek je potřeba splnit jednu z následujících podmínek:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Doprava do Litně:
Z Prahy - Zličín se k nám dostanete po dálnici D5: směr Plzeň, na exitu 18 Beroun - centrum sjeďte a pokračujte po silnici III. třídy č. 11533 směr Koněpruské jeskyně a dále po silnici III. třídy č. 11524 směr Měňany a dále na Liteň.
Z Prahy - Zbraslav se k nám dostanete po rychlostní silnici R4: směr Příbram, na exitu 14 - Řitka sjeďte a pokračujte směrem na Řevnice po silnici č. 116, odtud po silnici č. 115 na Svinaře a dál směr Liteň.
Logistika a parkování v Litni: Řešení logistiky a parkování pro akci takovéhoto rozměru v městysi Liteň není jednoduché. Z toho důvodu bude veškerá doprava řízena profesionální pořádkovou službou, která ji bude koordinovat. Prosíme vás, abyste se po příjezdu do Litně řídili pokyny pořádkové služby a abyste si před příjezdem prostudovali přiložený plánek s vyznačenými parkovišti. Klíčové informace jsou následující:
a) Pro držitele vstupenek kategorie A je vyčleněn vjezd a vstup do areálu od kostela (VSTUP/VJEZD - kategorie A), parkovací místa v zámeckém areálu (P - kategorie A).
b) Pro držitele vstupenek všech ostatních cenových kategorií je určen vjezd a vstup do areálu z ulice Nádražní u prodejny Coop (VSTUP/VJEZD), a parkovací místa v areálu (P - kategorie B, C, D, E, F).
c) Drop-off - místa pro vysazení účastníků jsou před vjezdy (VSTUP/VJEZD - kategorie A, VSTUP/VJEZD) do areálu.

Před začátkem koncertu prosím nezapomeňte vypnout své mobilní telefony, fotografování a jakýkoliv záznam představení není povolen.
Děkujeme a těšíme se na setkání v Litni.

Top