POKLAD INKŮ výstava Brno - NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÝSTAVY

Poklad Inků na ticketportal.cz
POKLAD INKŮ POPRVÉ V BRNĚ!

Pod záštitou prezidenta Peru je v Brně vystaven ohromný zlatý poklad nesmírné historické hodnoty. Jedná se o originální rituální předměty, jež poprvé opustily území Jižní Ameriky.

Výstaviště Brno, Pavilon C, vstup ul. Křížkovského
Denně / Daily 09:00-20:00
31.12.2019 09:00-17:00
Zavřeno / Closed 24.12.2019, 25.12.2019, 01.01.2020
VSTUPENKY POKLAD INKŮ výstava Brno

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÝSTAVY

✧ na výstavě je zakázáno fotit a natáčet z bezpečnostních důvodů s platností od 16.12. 2019

✧ zákaz vjezdu s kočárkem - využijte prosím vlastní nosítko, Váš kočárek Vám zdarma uložíme do šatny

✧ zákaz vnášet bundy, kabáty, pláště, deštníky, brašny, batohy - k dispozici šatna zdarma

✧ zákaz vnášet tašky a rozměrná zavazadla - k dispozici šatna zdarma

✧ zákaz konzumovat jídlo a nápoje

✧ zákaz dotýkat se vystavených exponátů, stojanů nebo vitrín

✧ zákaz telefonovat a nahlas se projevovat

✧ zákaz vstupu se zbraní, ostrými předměty a skleněnými nádobami

✧ zákaz být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

✧ zákaz kouření

✧ zákaz vstupu se zvířaty i asistenčními zvířaty

✧ falšování vstupenky je trestné

✧ po načtení nebo odtržení vstupenky dále tuto vstupenku není možné použít nebo vrátit.

✧ při vstupu může být návštěvník podroben bezpečnostní kontrole

✧ děti do 14 let pouze v doprovodu dospělé osoby

✧ sleva senior - ve věku 65 let a více

✧ sleva student - s platným studentským průkazem do 26 let

✧ výstava je vhodná a přizpůsobena vozíčkářům

✧ z bezpečnostních důvodů může být omezen počet vozíčkářů

✧ uschovávejte svoji vstupenku na bezpečném místě

✧ každá vstupenka je vybavena čárovým kódem a kontrolním ústřižkem, který bude po předložení při vstupu na místo konání akce zkontrolovaný čtecím zařízením nebo bude odtržen zodpovědným pracovníkem

✧ v případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazená novou a nebude poskytnuta jiná kompenzace

✧ pořadatel nezodpovídá za žádné problémy a škody způsobené neoprávněným kopírováním této vstupenky

✧ v případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena

✧ náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, náklady na dopravu) se neposkytuje

✧ majitel této vstupenky dává souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy z prostor výstavy s jeho osobou mohou být použity pořadatelem výstavy, a to bez peněžní náhrady

✧ zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevracejí, vstupenka se nevyměňuje!

✧ v případě nevolnosti během návštěvy výstavy neváhejte oslovit personál, je připraven vám pomoci

VSTUPENKY POKLAD INKŮ výstava Brno

01.12.2019

Top