Poukázky - textový manuál ČD

Postup uplatnění poukázky v e-shopu ČD

Poukázka na přepravu je dvanáctimístný alfanumerický kód, např: 3DBK-79XC-5VYM
1/ Zadejte www.cd.cz/poukazka (pozor na diakritiku)
2/ V části Uplatnění poukázky na přepravu (uprostřed stránky) vložte kód poukázky
3/ Zadejte údaje pro vyhledání spojení, vozová třída je doplněna automaticky – DŮLEŽITÉ: jako nástupní nebo výstupní stanice musí být zvolena PRAHA
4/ U vybraného spojení klikněte na zelenou ikonu nákupního košíku s cenou a zvolte Pokračovat
5/ Zvolte případné doplňkové služby (místenka, zavazadlo, kolo…)
U spojů vyjíždějících z ČR je možnost volby konkrétního místa k sezení, či vývěr místa z plánku vozu.
6/ Pokračujte k vyplnění jména cestujícího, který jízdní doklad využije a vložte do nákupního košíku.

Snížení ceny jízdenky na nulu se projeví až po vložení jízdenky do nákupního košíku

Na jednu poukázku lze odbavit pouze jednu osobu pro jeden směr.
Pokud si chcete zajistit jízdenku pro cestu tam i zpět, případně pro více osob, zvolte „Pokračovat v nákupu“, v pravém menu vyberte „Kredity a vouchery“ a pokračujte od bodu 2/

7/ Vyplňte emailovou adresu pro zaslání jízdenek a odsouhlaste Pravidla pro nákup v e-shopu ČD
7.1/ V případě, že máte v nákupním košíku další položky, na něž se poukázka na přepravu nevztahuje, doplatíte rozdíl zvoleným platebním nástrojem
7.2/ Pokud je v nákupním košíku pouze jízdenka vzniklá na základě poukázky na přepravu, stačí kliknout na „Vydat doklad“.
8/ Po zaplacení, nebo vydání dokladu se jízdenka zobrazí v okně prohlížeče a je též odeslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník v průběhu nákupu zadal

V případě nedokončení nákupu je poukázka po dobu 45 min. blokována pro další použití.

Předložení jízdního dokladu ve vlaku

Vnitrostátní jízdní doklady zakoupené v e-shopu je možno ve vlaku předložit ke kontrole v těchto podobách:
• vytištěny v nezměněném formátu A4
• zobrazeny na displeji vlastního elektronického zařízení (notebook, tablet, apod.)
• nahraný na In Kartě ČD
• předložíte z e-shopu zaslanou sms zprávu
• jakýmkoliv způsobem sdělíte kód transakce

K dokladu z e-shopu je vždy vyžadováno předložení průkazu totožnosti cestujícího, který je na jízdence uveden.

Jízdenku z e-shopu nelze použít na dřívější spoj, než pro který byla zakoupena.

Mezinárodní jízdenky vytiskněte na A4 vždy.

Uplatnění práva z přepravní smlouvy

Dle SPPO čl. 274 nevzniká nárok na návratek z důvodů, které nejsou na straně železnice.

Top