ZRUŠENO: SHOW U FLEKŮ 21.07.2017

SHOW U FLEKŮ NA TICKETPORTAL.CZ
SHOW U FLEKŮ 
Pivovar a restaurace U Fleků,
Křemencova 11, Praha 1

SHOW U FLEKŮ NA TICKETPORTAL.CZ

Show U Fleků plánované na pátek 21.07.2017 bylo bohužel
z organizačních důvodů ZRUŠENO.

Vstupenky zakoupené na toto datum lze vyměnit za jiný termín této produkce
na místě jejich nákupu a způsobem, jakým byly zakoupeny.
Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu jiný termín nevyhovuje,
lze zde také požádat o vrácení vstupného.
POZOR! POUZE DO ÚTERÝ 22. SRPNA 2017!

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky
v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
POZOR! POUZE DO ÚTERÝ 22. SRPNA 2017!

1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
• vstupné vrací výhradně prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba předložit a odevzdat platnou vstupenku

2) platba vstupenek prostřednictvím internetu
• vstupné vrací výhradně centrální kancelář Ticketportal.cz  návratovou transakcí na tentýž účet (platební kartu),
  z něhož byly vstupenky uhrazeny
• o vrácení vstupného není třeba žádat, návratová transakce bude provedena automaticky

3) platba bankovním převodem na základě fakturace
Zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu),
obdrží refundaci vstupného bankovním převodem.
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba zaslat
  na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic
  - příslušný daňový doklad
  - informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN)
  - platné vstupenky

Team Ticketportal

dotazy: reklamace@ticketportal.cz nebo
on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

Top