POKYNY POŘADATELE PŘÍPRAVNÉHO UTKÁNÍ SVĚTOVÉHO POHÁRU 2016 V LEDNÍM HOKEJI, PRAHA

OTEVŘENÍ ARÉNY
Aréna bude pro návštěvníky otevřena 120 minut před zahájením utkání.

VSTUPENKY
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění. Držitel vstupenky nesmí bez souhlasu pořadatele využívat vstupenky pro reklamní a marketingové účely (např. pořádání soutěží a spotřebitelských loterií). Proti takovému jednání budou pořadatelem podniknuty právní kroky.
Pořadatel nezaručuje pravost vstupenek zakoupených mimo Český svaz ledního hokeje a oficiálního prodejce vstupenek, tj. Ticketportal. Upozorňujeme, že každá osoba musí mít svou vlastní vstupenku.
Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ AKTIVITY V ARÉNĚ
Uvnitř arény ani v jejím bezprostředním okolí se bez souhlasu pořadatele nesmí: vykonávat jakákoliv podnikatelská činnost, rozdávat nebo prodávat tiskoviny, reklamní předměty a materiály; dále jsou zakázány jakékoliv reklamní aktivity. V případě, že dojde k výše uvedenému jednání, bude osoba, která porušila výše uvedený zákaz, vykázána z prostoru arény a jejího okolí, v případě držitele vstupenky bez nároku na vrácení vstupného či kompenzace jakýchkoliv dalších nákladů. Pořadatel se tímto nezříká svého práva podniknout právní kroky proti takovému jednání.

VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY A CHOVÁNÍ V ARÉNĚ
Vstupní bezpečnostní kontroly a zásady chování v aréně jsou uvedeny v Návštěvním řádu a Provozním řádu arény.
Držitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti.
Před arénou je instalována úschovna zavazadel.

ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY
Zakázané předměty definuje Návštěvní řád příslušné arény.
Pořadatel dále zakazuje vstup:
s deštníkem;
s fotoaparátem se stativem, s profesionálním fotografickým zařízením a s teleobjektivem;
s tlakovou houkačkou;
s bubnem, který díky své velikosti nemůže projít kontrolou bezpečnostním rentgenem;
s vlajkami na žerdi a transparentem;
s tyčí, ani teleskopickou;
vstupní kontrola může zakázat vnesení dalších předmětů.

FOTOGRAFOVÁNÍ
Pořizování fotografií je povoleno (včetně užití blesku) z mobilních telefonů, tabletů a fotoaparátů bez teleobjektivu.

PRVNÍ POMOC
Pořadatel zajišťuje v aréně první pomoc prostřednictvím zdravotníků, kteří jsou viditelně označeni. Stanoviště první pomoci jsou označena a zahrnuta v informačním systému arény.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Informační linka1188
Tísňové volání112
Policie158
Záchranná zdravotní služba155
Hasiči150

Top