Obchodní podmínky týkající se vstupenek na Nitro Circus Live European Tour 2016

Vy, kupující lístku a / nebo držitel lístku ("Vy") souhlasíte s Nitro Circus Touring Australia Pty Ltd (dále jen "Prodávající") s následujícími podmínkami ve vztahu k show Nitro Circus Live European Tour 2016, na kterou se tento lístek vztahuje ("Akce"):

  • Nejsou možné žádné převody, výměny nebo náhrady za ceny lístků, rezervace nebo poplatky kurýrních služeb, s výjimkou podléhající zákonu. Odpovědnost Prodávajícího je omezena na vrácení ceny vstupenek, pokud je Akce zrušena a nikoli odložena. Budete-li chtít získat náhradu, musíte do 30 dnů od Akce zaslat e-mailem lístek s vašimi detaily na reklamace@ticketportal.cz

nebo poštou lístek s vašimi detaily na Ticketportal - IRSnet CZ, s.r.o., Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1. Žádné rezervační poplatky se nevrací, když je Akce zrušena a ne přeložena, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon.
 • Kupující lístku souhlasí s tím, že přijímá odpovědnost za zajištění toho, že lístek nebude okopírován a / nebo použit k podvodu.
  • Pokud jsou použitelné jakékoliv výhody či slevy, musí být v místě konání poskytnut vhodný a platný průkaz totožnosti.
   • Prodávající může přidat, zrušit, přeplánovat nebo nahradit jezdce a umělce, inzerované akce nebo vystoupení. Prodávající může také přerušit, zkrátit, předložit, zpozdit nebo zastavit Akci kvůli okolnostem mimo jeho kontrolu.
    • Následující položky jsou na akci zakázány - fotoaparáty profesionální kvality, jak je stanoveno Prodávajícím, videokamery nebo filmové kamery, audio a / nebo video rekordéry, bannery, zboží určené k prodeji a / nebo jakékoliv položky, které mohou zranit nebo obtěžovat jiné osoby nebo brzdit / bránit průběhu akce včetně židlí, deštníků, stupínků nebo čehokoliv, co může být použito k zvýšení plošin nebo co by překáželo výhledu zákazníků.
     • Musíte dodržovat všechny značky, pokyny a směry, kterými se Akce řídí, veškeré pokyny policie, bezpečnostního personálu a úředních osob, a všechny podmínky vstupu platné v místě konání Akce.
      • Souhlasíte a umožníte prohlídku a kontrolu Vaší osoby a / nebo majetku (včetně oblečení a tašky), kdykoli, včetně vstupu na místa konání.
       • Právo na přístup je vyhrazeno a je předmětem pravidel týkajících se místa konání. Nejsou povoleny žádné potraviny nebo nápoje (s výjimkou těch pro kojence nebo ze zdravotních důvodů), otevřené nápojové nádoby, skleněné nádoby a nádoby na alkohol. Na Akci není možné zobrazovat žádné barvy gangů, nášivky nebo jiné předměty, které představují členství v gangu. Na místo konání nelze přinášet žádné nezákonné látky nebo zbraně jakéhokoli charakteru. Na místo konání nemají přístup žádná zvířata (s výjimkou vodících psů).
        • Vstup lze odepřít a žádná náhrada není poskytnuta v případě, že jsou vstupenky poškozené nebo jakkoliv narušené. Vstupenky jsou neplatné, pokud jsou přeprodávány, je s nimi obchodováno, jsou předražovány, použity k umělému navýšení ceny jiné položky a / nebo nejsou zakoupeny přímo u prodejce lístků.
         • Zprošťujete Prodávajícího od povinnosti hradit odškodné při jakékoliv ztrátě, poškození, nároku nebo požadavku (ať už jde o osobní zranění, smrt nebo škodu na majetku), utrpěných Vámi nebo Prodávajícím (a jeho úředním osobám, zaměstnancům, dodavatelům, zástupcům, držitelům licence a nástupcům), nebo jakoukoliv třetí stranou, které se vyskytnou v důsledku (přímo nebo nepřímo) Vašeho jednání nebo opomenutí (ať už z nedbalosti nebo jinak) nebo Vašeho nesplnění těchto podmínek.
          • Kaskadérské kousky prováděné při Akci jsou nebezpečné. Podmínkou Vašeho vstupu na místa konání je, že v plném rozsahu povoleném zákonem zprošťujete Prodávajícího (a jeho úředníky, zaměstnance, dodavatele, agenty, koncesionáře a nabyvatele) a místo konání od povinnosti hradit odškodné z jakékoli ztráty, škody, pohledávky nebo poptávky vznikající v důsledku Vaší účasti na této Akci.
           • Připomínáme Vám, že je Vaší povinností postupovat na a z místa konání bezpečně a s vynaložením veškeré přiměřené péče. V plném rozsahu povoleném zákonem, Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození, smrt nebo zranění vyplývající z Vaší cesty na a z místa konání nebo z parkování vozidel na místě konání nebo poblíž místa konání.
            • Nedodržení těchto podmínek může mít za následek odepření vstupu na místo konání Akce, nebo vyvedení z místa konání Akce.
Top