ZMĚNA: Jožka Černý - Májový koncert 27.5.2014 19:00 Divadlo Palace, Praha 1

ZMĚNA:
Z technických důvodů se mění termín koncertu JOŽKA ČERNÝ - Májový koncert z původního termínu 27.5.2014 od 19:00 hod. v místě Divadlo Palace, Václavské nám. 819/43, Praha 1.   
Nový termín:
27.5.2014 19:00 = 20.9.2014 19:00, Divadlo Palace, Václavské nám. 819/43, Praha 1
Vzhledem k novému termínu koncertu v září 2014 se mění i jeho název, nově bez přívlastku pouze jako JOŽKA ČERNÝ s cimbálovou muzikou Gracia.

Zakoupené vstupenky na oba koncerty zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým nový termín koncertu nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné, a to pouze do 15.6.2014. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top