SMETANOVA LITOMYŠL - POSLEDNÍ VSTUPENKY SE SLEVOU 25%

FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL
55. MEZINÁRODNÍ OPERNÍ FESTIVAL
55th INTERNATIONAL OPERA FESTIVAL

PROGRAM / PROGRAMME
● DOPRODEJ POSLEDNÍCH VSTUPENEK SE SLEVOU 25%
   LAST TICKET SALE WITH DISCOUNT OF 25%

Tuto slevu nelze kombinovat s ostatními slevami.
Last ticket discount can not be combined with other discounts.

● SLEVA VE VÝŠI 25% DRŽITELŮM PLATNÉ PLATEBNÍ KARTY ČESKÉ SPOŘITELNY
    DISCOUNT OF 25% TO ČESKÁ SPOŘITELNA CARD HOLDERS

Česká spořitelna - Festival General Partner - brings to its clients the advantage of discount of 25%.
Discount can be applied to ONE ticket on the selected program and binds to the submitted credit card.
Credit card and ID card must be presented together with the ticket on entry to the concert venue.

POSKYTOVANÉ SLEVY JSOU K DISPOZICI NA PRODEJNÍCH MÍSTECH TICKETPORTAL,
I NA INTERNETU - PO VÝBĚRU VSTUPENEK ZVOLTE POŽADOVANOU SLEVU.
SPECIAL DISCOUNTS ARE AVAILABLE AT TICKETPORTAL SALES POINTS
AS WELL AS DIRECTLY ON INTERNET - SELECT YOUR DISCOUNT.

Jak na to? / How to do it?
Po výběru vstupenek zvolte požadovanou slevu.
Choose tickets and select your discount.


DALŠÍ SLEVY / OTHER DISCOUNTS
● ve výši 50% držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P
  
Průkaz ZTP či ZTP/P je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou 
  
při vstupu do místa konání pořadu.
   50% to disabled people and their guides. The medical certificate or another official 
   document must be presented together with the concessionary ticket on entry to the concert venue.
● ve výši 50% pro vozíčkáře do sektoru, který je určen výhradně jim
   50% for wheelchair users to the wheelchair sector
● ve výši 50% pro děti do 15 let a studenty na vybrané pořady
   50% for children up to 15 and students for concerts for selected events
   50% for children up to 15 and students for concerts for selected events

VYBRANÉ POŘADY SE SLEVOU 50% PRO DĚTI A STUDENTY
SELECTED EVENTS WITH REDUCTION OF 50% FOR CHILDREN AND STUDENTS

20.06.2013, 15:00, Smetanův dům / Smetana´s House
Eberhard Streul: PAPAGENO HRAJE NA KOUZELNOU FLÉTNU
PAPAGENO PLAYS THE MAGIC FLUTE
operní pohádka pro děti plná kouzel, peří a dobrodružství...
Představení je vhodné pro děti od čtyř do devíti let.
Children’s opera based on a fairy tale full of magic spells, feathers and adventure...
This performance is suitable for children aged four to nine.
Členové souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Members of the ensemble of the Janáček Opera of the National Theatre Brno
▪▪▪

20.06.2013, 17:00, Smetanův dům / Smetana´s House
Eberhard Streul: PAPAGENO HRAJE NA KOUZELNOU FLÉTNU
PAPAGENO PLAYS THE MAGIC FLUTE
operní pohádka pro děti plná kouzel, peří a dobrodružství...
Představení je vhodné pro děti od čtyř do devíti let.
Children’s opera based on a fairy tale full of magic spells, feathers and adventure...
This performance is suitable for children aged four to nine.
Členové souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno
Members of the ensemble of the Janáček Opera of the National Theatre Brno
▪▪▪
24.06.2013, 18:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Bedřich Smetana: (VY)PRODANÁ NEVĚSTA
THE (OUT)BARTERED BRIDE
představení pro děti a mládež; Originální inscenace jedné z raných verzí slavné komické opery s původní prózou přináší na jeviště hravost, optimismus a úsměv.  
a performance for children and young people; An unorthodox production of one of the early versions of the famous comic opera with the original prosaic text brings playfulness, optimism and smile to the stage.
DĚTSKÁ OPERA PRAHA / CHILDREN’S OPERA PRAGUE
▪▪▪
28.06.2013, 20:00, II. zámecké nádvoří / 2nd Castle Courtyard
Antonín Dvořák: JAKOBÍN
/ JACOBIN
opera o třech dějstvích; libreto Marie Červinková-Riegrová; provedení v češtině, české a anglické titulky
an opera in three acts, libretto by Marie Červinková-Riegrová; Performed in Czech with Czech and English surtitles.
ORCHESTR, SBOR A BALET OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
ORCHESTRA, CHORUS AND BALLET OF THE OPERA ENSEMBLE OF THE NATIONAL THEATRE IN PRAGUE
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR / KÜHN’S CHILDREN’S CHOIR, sbormistr / choirmaster Jiří Chvála


FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL - PROGRAM
Top