Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem

Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem

Místo: Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem
Adresa: Masarykovo náměstí, Bystřice nad Pernštejnem Navigovat

Vstupenky

Pátek
18
Čvn 2021
19:30
COMPAGNIE DE L´AUNE
PŘESUNUTO Z 19.06.2020, NOVĚ: 18.06.2021 OD 19:30
Městské muzeum

Bystřice nad Pernštejnem

Popis


Historie muzea
Od historie po současnost

Duchovním otcem myšlenky založit v Bystřici nad Pernštejnem muzeum byl ředitel obecných a měšťanských škol pan Ladislav Vondruška. Přesvědčil městské zastupitelstvo o významu městského muzea a to “rádo uznalo potřebu muzea a zvolilo odbor muzejní”. Odbor se skládal z těchto členů: Edmund Fiša-starosta města, Jindřich Leypold-c.k. okresní soudce, JUDr. František Seidl - advokát, Ladislav Vondruška - ředitel škol, Karel Konečný - učitel, Josef Štourač - učitel, František Domanský - měšťan, Vincenc Pálka - obuvník a Jan Schwarzer - řezník.

Dne 27. října 1913 konala se první schůze muzejního odboru, kde bylo přijato následující usnesení: muzejní odbor uspořádá přednášku, aby vzbudil zájem veřejnosti…, požádá vrchní zemský soud o vydání starých listin…, předměty pro muzeum ukládány budou zatím v místnostech obecních.

Slibný počátek muzejního odboru, který počal shromažďovat místní materiál vlastivědné povahy zabrzdila mobilizace a posléze I. světová válka. Předměty určené pro muzeum byly přeneseny z obecní místnosti /na radnici/ do podkrovní školní světničky /bývalá škola na náměstí/. Bohužel zde zůstaly až do roku 1956!

8. dubna 1918 konala se schůze muzejního odboru, kde jednatel (J. Štourač) referoval o činnosti muzejního odboru i muzea a byly zakoupeny starožitnosti od obchodníka pana Richarda Musila (cechovní truhlice a cínové nádobí). Den svobody a následující týdny obrátily pozornost muzejního odboru ke znakům a symbolům zaniklého státu, které byly hromadně ničeny. Dle zápisu v jednatelské knize muzejního odboru bylo doporučeno sjezdu moravských muzeí “porokovati o tom, kterak zameziti obchodování s muzejními památkami!” a muzeum bylo přihlášeno do Svazu česko-slovenských muzeí vlastivědných.

Galerie

picture Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem
picture Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem
picture Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem

Na mapě

Top