VELKÉ FINÁLE - ČTVERO ROČNÍCH DOB

SMETANOVA LITOMYŠL 2020 NOVÝ PROGRAM!
VELKÉ FINÁLE - ČTVERO ROČNÍCH DOB

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

NOVÝ PROGRAM!
VELKÉ FINÁLE - ČTVERO ROČNÍCH DOB
• přenos do Klášterních zahrad
Jeremiah Clarke: Pochod prince dánského
Johann Sebastian Bach: Koncert pro housle, hoboj a smyčce d moll BWV 1060
Georg Friedrich Händel: árie z oratoria Mesiáš, ódy Alexandrova hostina a z opery Julius Caesar v Egyptě
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob op. 8

Kateřina Kněžíková & Adam Plachetka (Händel)
Josef Špaček housle (Vivaldi)
Martina Bačová housle & Vilém Veverka hoboj (Bach)
Marek Zvolánek trubka
Barocco sempre giovane • umělecký vedoucí Josef Krečmer

Předpokládaný konec 21:45 • 1 přestávka • vstupné 950 Kč / 650 Kč
Za nepřízně počasí Zámecká jízdárna

Vstupenky: Zámek Litomyšl - Festivalové centrum, prodejní místa Ticketportal
a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line - HOMEtickets!!


Sleva 50% pro držitele průkazu ZTP, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod držitele průkazu ZTP/P. Spolu se zlevněnou vstupenkou je třeba při vstupu do místa konání pořadu předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Vstupenky pro vozíčkáře na vyžádání: tickets@smetanovalitomysl.cz, +420 461 616 070

SMETANOVA LITOMYŠL 2020 - NOVÝ PROGRAM! A VSTUPENKY

Na mapě

Top