WALTARI - Evropské turné 2020

WALTARI - Evropské turné 2020

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Finští WALTARI posouvají své plánované turné na jaro 2023!

Život i kultura se pomalu probouzí k životu po nedobrovolném 2letém spánku, nicméně mnoho plánovaných akcí na toto jaro už se vzhledem k různým stádiím rozvolňování v Evropě nedá reálně uskutečnit. Jedním takovým turné je i „Global Rock Tour“ finských crossoverových králů WALTARI. Kapela se velmi těší, že již naplánované turné ke své aktuální desce „Global Rock“ zvládnou odjet příští rok na jaře!

Návrat sympaticky bláznivých Finů WALTARI na evropská pódia je v plánu na jaro 2023. Jelikož pro vás nemáme náhradní termíny koncertů pro ZLÍN a PRAHU, kde měli WALTARI zahrát už letos v dubnu, můžete zakoupené vstupenky vracet v místě, kde jste si je zakoupili.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s vámi na některém z dalších našich koncertů, které pro vás připravujeme.

 

 

Finnish WALTARI postpones their planned tour to spring 2023!

Life and culture are slowly waking up to life after an involuntary 2-year sleep, however, many of the events planned for this spring are no possible to realize due to the various stages of disintegration in Europe. One such tour is the "Global Rock Tour" of Finnish crossover kings WALTARI. They promised that the already planned tour for their current album "Global Rock" will come back to european stages next spring!

So, the return of the sympathetic crazy Finns WALTARI to the European stages is planned for spring 2023. Since we do not have new concert dates for ZLÍN and PRAGUE, where WALTARI were supposed to play this April, you can return purchased tickets at the place where you purchased them.

Thank you for your understanding and we are looking forward to meeting you at some of our other concerts we are preparing for you.Ticketportal garantuje pravost vstupenek

Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky.

Ticketportal nemůže zaručit pravost vstupenek zakoupených na přeprodejních portálech. Ticketportal s těmito společnostmi nemá nic společného a tento způsob přeprodávání vstupenek nepodporuje.

Galerie

picture WALTARI - Evropské turné 2020
picture WALTARI - Evropské turné 2020
picture WALTARI - Evropské turné 2020
picture WALTARI - Evropské turné 2020
picture WALTARI - Evropské turné 2020
picture WALTARI - Evropské turné 2020
picture WALTARI - Evropské turné 2020

Změny a upozornění

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZRUŠENÝCH NEBO PŘESUNUTÝCH AKCÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákon č. 247/2020 Sb. (v říjnu 2020 novelizován zákonem č. 448/2020 Sb.), o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit.

Společnost Ticketportal se jako prodejce vstupenek řídí pokyny pořadatelů, kteří postupují dle tohoto zákona. Informaci o tom, v jakém stavu je akce, na kterou máte zakoupené vstupenky, najdete v tomto seznamu akcí. Hledejte podle data konání akce, které máte na vstupence. Pokud stav své akce již znáte, najděte si zde, jak máte v daném případě postupovat.

 

POKUD SE NA VAŠI AKCI VZTAHUJE VÝMĚNA PŮVODNÍCH VSTUPENEK NA POUKAZY, V TOMTO NÁVODU NALEZNETE POSTUP, JAK TUTO VÝMĚNU PROVÉST.


Top