Společná vstupenka pro projekt „Založeno 1918“

Společná vstupenka pro projekt „Založeno 1918“

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Výstavu Doteky státnosti  v Jízdárně Pražského hradu připravil Vojenský historický ústav v rámci projektu Založeno 1918. Příběhy vystavovaných předmětů propojených historií samostatné československé republiky tvoří osu celé výstavy, jejímž cílem bude ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život. Součástí výstavy bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. Mezi významné exponáty bude patřit kolekce dekorací Řádu Bílého lva včetně nerealizovaných návrhů, nepřijaté návrhy státní symboliky z let 1918, 1919 i 1993, originály všech ústav Československé a České republiky, sako, které na sobě měl Jan Kubiš v okamžiku atentátu na Reinharda Heydricha či dopisy Milady Horákové ze žaláře. Výstava bude přístupná až do 31. října 2018.

Výstavní projekt Založeno 1918 zakončí výstava v Tereziánském křídle, která pod názvem Stráž na Hradě pražském připomene od 28. června do 31. října 2018, že se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci budou mít možnost seznámit s celou její staletou historií. Nikoliv náhodou bude tato výstava zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže.

Podrobné informace ke třem výstavním projektům naleznete zde!

Na mapě

Top