Schola Gregoriana Pragensis – Nativitas Domini

ZIMOHRANÍ
Schola Gregoriana Pragensis – Nativitas Domini

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Neděle 9. prosince 2018 / 19:00 hod.
Kostel u Salvátora (kostel je vytápěn)
Salvátorská ulice 1, Praha 1

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Umělecký vedoucí: David Eben

NATIVITAS DOMINI

Na mapě

Top