Purgatio (Očistec)

Pardubické hudební jaro 2020
Purgatio (Očistec)

Datum: PŘESUNUTO, čekáme na nový termín
Místo: Kostel sv.Jana Křtitele, Kostelní 92, Pardubice

Vstupenky

PRODEJ DOČASNĚ PŘERUŠEN

Prodej byl pozastaven.
Purgatio (Očistec)
PŘESUNUTO, čekáme na nový termín

Informace o akci

Purgatio (Očistec)
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, v mluveném slovu a videoartu.

Duo Kchun: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Vladimír Javorský – recitace ze záznamu
Atila Vörös, Rudolf Živec – kresba světlem a videoart

Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ znamená Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč.

Na programu:
Gregoriánský chorál, renesanční polyfonie a madrigaly
Pondělí 30. března 2020 ve 20 hodin / Kostel svatého Jana Křtitele v Pardubicích
Vstupné: 300 Kč

Na mapě

Doporučené

Změny a upozornění

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZRUŠENÝCH NEBO PŘESUNUTÝCH AKCÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákonč. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit.

Společnost Ticketportal se jako prodejce vstupenek řídí pokyny pořadatelů, kteří postupují dle tohoto zákona. Informaci o tom, v jakém stavu je akce, na kterou máte zakoupené vstupenky, najdete v tomto seznamu akcí. Hledejte podle data konání akce, které máte na vstupence. Pokud stav své akce již znáte, najděte si zde, jak máte v daném případě postupovat.

 

POKUD SE NA VAŠI AKCI VZTAHUJE VÝMĚNA PŮVODNÍCH VSTUPENEK NA POUKAZY, V TOMTO NÁVODU NALEZNETE POSTUP, JAK TUTO VÝMĚNU PROVÉST.


Top