Praga Camerata - Tradiční vánoční koncert

ZIMOHRANÍ
Praga Camerata - Tradiční vánoční koncert

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Neděle 23. prosince 2018 / 19:00 hod.
Kostel u Salvátora (kostel je vytápěn)
Salvátorská ulice 1, Praha 1

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
komorní sbor a orchestr
PRAGA CAMERATA
umělecký vedoucí a dirigent: PAVEL HŮLA

program:
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
VÁNOČNÍ KOLEDY

Na mapě

Top