Pavel Helebrand: EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ L.P. 2018

Pavel Helebrand: EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ L.P. 2018

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Velikonoční chrámové oratorium pro sóla, sbory, cimbálovou muziku, dětskou hudeckou muziku,
smyčcový a dechový orchestr, varhany a bicí.

Inspirací díla o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení jsou evangelia Nového Zákona, tradice pašijových her a moravská lidová hudba.
V polyansámblovém scénickém oratoriu účinkují děti, studenti, dospělí i senioři, zpěváci i herci, profesionálové i amatéři, účastní se živá zvířata a publikum se může k baladám připojit zpěvem.

Režie Pavel Helebrand
Dramaturg a též figura ďábla Tereza Pogodová
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Účinkují
Jiří Pavlica & Hradišťan

Sólisté
Jiří Pavlica, Jindřich Jakubal, Veronika Holbová, Anna Nitrová Číhalová, Bohumila Fišarová, Barbora Čechová, Jakub Tolaš, Pavel Liška, Norbert Lichý, Jaroslav Kotek, Petr Němec, Tomáš Bátrla, Robert Bartoš, členky Operního studia při NDM Ostrava
Zákoníci
J. Čiernik, J. Halama, R. Vlkovič, J. Rychtář,
D. Grimm, K. Slanina, P. Uskov, M. Holík

Sbory / Sbormistr
Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci - Hejčíně a Proměny Prostějov / L. Dohnalová-Mlynářová
Operní studio při NDM / L. Živocká
Pěvecký sbor města Klimkovic / M. Halatová
Zašovský chrámový sbor / P. Borovička

Orchestry a muziky / Umělecké vedení
Dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda / J. Červenková
Komorní smyčcový orchestr Musica Opavia / M. Zajíc
Bicí nástroje a komorní dechový orchestr - členové operního orchestru NDM
Lenka Živocká a Josef Fojta
varhany
Dirigent Petr Šumník

Přestávky: 0
Konec: 22:30
Pořad je ozvučen
C 190 Kč • B 290 Kč • A 590 Kč

Vstupenky: Zámek Litomyšl - Informační centrum, prodejní místa Ticketportal
a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line - HOMEtickets!

Sleva 50% pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a pro doprovod držitele průkazu ZTP/P (1 osoba).

Top