O ČEM NÁM VYPRÁVÍ LÁSKA ...

O ČEM NÁM VYPRÁVÍ LÁSKA ...

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

WHAT LOVE TELLS US ABOUT...
WOVON UNS DIE LIEBE ERZÄHLT…


Vrchol festivalového programu / The culmination of the festival's program
oslava 150. výroční narození Gustava Mahlera
a zároveň pocta největšímu českému symfoniku Antonímu Dvořákovi
a celebration of the 150th anniversary of the birth of Gustav Mahler
as well as a tribute to the greatest Czech Symphonist Antonín Dvořák

Gustav Mahler: Blumine, symfonická věta Chlapcův kouzelný roh,
cyklus písní s doprovodem orchestru (výběr)
Blumine („Flora"), discarted movement from Symphony No. 1 Des Knaben Wunderhorn (The Youth´s Magic Horn), a collection of poems with orchestra (selection)
Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60
Symphony No. 6 in D major, op. 60

Dagmar Pecková mezzosoprán / mezzosoprano
Ivan Kusnjer baryton / baritone 

PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
THE PRAGUE PHILHARMONIA

Tomáš Netopil dirigent  / conductor

Předpokládaný konec / Estimated end 21:30
Počet přestávek / Number of intermissions 1

Sleva pro ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P (jedna osoba) ve výši 50%
bude na vyžádání poskytnuta na jakémkoliv prodejním místě Ticketportal.
Pro vozíčkáře je připraven zvláštní sektor, cena 80,- Kč.
Asistence při nákupu vstupenek se slevou:
Call centrum Ticketportal +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz


Smetanova Litomyšl - kompletní program na www.ticketportal.cz
Smetana's Litomyšl - complete program on www.ticketportal.cz

Galerie

picture O ČEM NÁM VYPRÁVÍ LÁSKA ...

Na mapě

Top