MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce

DIVADLO NA FIDLOVAČCE
MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce

Datum: 19. září - 22. října 2020
Místo: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

Vstupenky

Sobota
19
Zář. 2020
15:00
MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce
Neděle
4
Říj. 2020
15:00
MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce
Čtvrtek
22
Říj. 2020
19:00
MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce

Informace o akci

Vyjádření Divadla Na Fidlovačce k mimořádné situaci

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4

PAM VALENTINE: MEZI NEBEM A ZEMÍ (Spirit Level)
Režie Petr Hruška
Dramaturgie Petr Vydra
Překlad Martin Fahrner
Scéna Miroslav Král
Kostýmy Miroslav Král
Hudba Vladimír Strnad

Mladí novomanželéSimon a Flic, prchají před Fliciinou nesnesitelnou matkou Marciou a pronajmou si starý dům na zapadlém anglickém venkově. Problémem je, že dům kdysi patřil spisovateli Jackovi a jeho ženě Susie, kteří jej "obývají" i po tragické smrti a snaží se vypudit jakékoliv nájemníky, seč jim jejich astrální síly a smysl pro ironický humor stačí.
Jakmile ale zjistí, že Simon je začínající spisovatel a Flic těhotná, změní názor a pomáhají jim v nelehké životní situaci. Do děje se zaplete pomatený realitní agent, zmiňovaná Fliciina matka a strážný Anděl, takže o bláznivé situace není nouze.
Brilantní anglická komedie ale nepostrádá ani hluboce lidský rozměr a umožňuje nám znovu si uvědomit, že plně žít a milovat se má nyní a zde, neboť žádná vteřina našeho života se nebude opakovat.
Délka představení 2 h 5 min
Premiéra 21.09.2017

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete
zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

DIVADLO NA FIDLOVAČCE
PROGRAM NA TICKETPORTAL.CZ


ZTP/P info: Veškeré informace pouze na pokladně divadla

Galerie

picture MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce
picture MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce
picture MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce
picture MEZI NEBEM A ZEMÍ, Divadlo Na Fidlovačce

Na mapě

Doporučené

Změny a upozornění

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZRUŠENÝCH NEBO PŘESUNUTÝCH AKCÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákonč. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit.

Společnost Ticketportal se jako prodejce vstupenek řídí pokyny pořadatelů, kteří postupují dle tohoto zákona. Informaci o tom, v jakém stavu je akce, na kterou máte zakoupené vstupenky, najdete v tomto seznamu akcí. Hledejte podle data konání akce, které máte na vstupence.

Zrušená akce

Pokud máte platnou vstupenku na akci s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, kterou organizátor zrušil, máte nárok na získání poukazu ve stejné hodnotě, jakou mají vaše platné vstupenky. Poukaz můžete uplatnit při nákupu jakékoliv další akce z nabídky pořadatele až do 31. října 2021, pokud není na poukazu uvedeno jinak.

Výměnu vstupenek na poukazy provedete kdykoliv sami na stránkách Tickeportal.cz zde, nebo na prodejním místě, kde jste vaši vstupenku zakoupili. Výměna platné vstupenky na poukaz je možná do 31. března 2021.

Zde najdete návod jak proměnit vstupenku na poukaz

V případě, že do 31. března 2021 nepožádáte o vystavení poukazu nebo pokud již vystavený poukaz do 31.října 2021 nevyužijete nebo využijete-li pouze jeho část, bude Vám vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácená až po 31. říjnu 2021, pokud o to po tomto datu požádáte. Pořadatel žádost do 14 dnů vyřídí způsobem, jakým jste vstupenku zakoupili.

Akce s novým termínem

Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a platí i pro nově oznámený termín akce. Pokud chcete vstupenku proměnit na poukaz, prosíme, učiňte tak ve lhůtě stanovené pořadatelem a zveřejněné u příslušné akce na www.ticketportal.cz, pokud lhůta není stanovena, pak nejpozději jeden měsíc před novým termínem akce a postupujte podle návodu výše.

Akce, kde ještě není rozhodnuto o novém termínu

Sledujte stránky Ticketportal.cz a tento seznam akcí. Každý den děláme vše pro to, abychom vám zprostředkovali stanovisko organizátora co nejdříve to je možné.

Výjimky ze zákona

V případě, že ke dni tohoto oznámení patříte do skupiny osob se zdravotním postižením, jste evidován úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání, jste osoba těhotná nebo čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo jste osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě („chráněné osoby“), máte dle zákona č. 247/2020 Sb., právo požádat o vrácení vstupného a vstupné vám bude vráceno do 14 dnů od doručení vaší žádosti a prokázání, že patříte mezi tyto chráněné osoby.

 

 


Top