KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Divadlo Za2

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

Režie: Libor Jeník

Zveme Vás do moravských Vizovic, kde se v odlehlém koutě „téměř zapomenuté“ skládky odehrávají epizody krysích kamarádů Huberta, Hodana, Edy – laboratorní myšky a přítele z Prahy, jejich nerozlučitelného kamaráda sádrového trpaslíka Ludvíka.

Neroz­luč­ná par­ta, kte­rá zaží­vá na malém sme­tiš­ti poblíž Vizo­vic jed­no dob­ro­druž­ství za dru­hým. Zrov­na teď je čeká jed­no oprav­du veli­ké. Totiž, Lud­vík se ztratil!
Začí­ná nebez­peč­ná pát­ra­cí akce. Nejdřív se všich­ni vypra­ví za moud­rým a všezna­lým pavou­kem Pechem, kte­rý si z nich ovšem dělá jenom samá špr­ťouchla­ta a legrác­ky! Dál putu­jí celým sme­tiš­těm a musí se vypo­řá­dat s hla­do­vým a tro­chu při­hlouplým kocou­rem Bru­nem, s ospa­lou a pople­te­nou můrou Agá­tou a s vychyt­ra­lou zmi­jí Klo­tyl­dou, kte­rá si dělá zálusk na ubo­hé­ho Edáč­ka. Skon­čí potkan v žalud­ku lsti­vé Klo­tyl­dy? A co Lud­vík? Shle­da­jí se s ním ješ­tě vůbec? Vrá­tí se všich­ni šťast­ně domů?


Délka představení: 60 minut bez přestávky

Vstupné: 150,-

Prodej vstupenek od 15. 1. 2022Ticketportal garantuje pravost vstupenek

Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky.

Ticketportal nemůže zaručit pravost vstupenek zakoupených na přeprodejních portálech. Ticketportal s těmito společnostmi nemá nic společného a tento způsob přeprodávání vstupenek nepodporuje.

Top