EXTERNÍ KONCERT V ČESKÉ TŘEBOVÉ

EXTERNÍ KONCERT V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

OFF-SITE CONCERT IN ČESKÁ TŘEBOVÁ
AUSWÄRTIGES KONZERT IN ČESKÁ TŘEBOVÁ

kostel sv. Jakuba / Saint Jacob‘s Church
Česká Třebová

Koncert k poctě slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje
Concert in honor of the Slavic Apostles and patrons of Europe,
Saints Cyril and Methodius

Wolfgang Amadeus Mozart: Regina coeli in B, KV 127 pro soprán, sbor a orchestr
Regina coeli in B, KV 127 for soprano, choir and orchestra
Michael Haydn (Arr. František Preisler):
Cyrilometodějská mše pro sóla, smíšený sbor a orchestr
Ceremonial Holy Mass for soloists, mixed choir and orchestra

Hana Škarková soprán / soprano
Lucie Hilscherová mezzosoprán / mezzosoprano
Tomáš Kořínek tenor / tenor
Richard Novák bas / tenor

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
CZECH PHILHARMONIC CHOIR BRNO

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
CHAMBER PHILHARMONIC ORCHESTRA PARDUBICE

Petr Fiala dirigent / conductor

Předpokládaný konec / Estimated end 17:30
Počet přestávek / Number of intermissions 0

Sleva pro ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P (jedna osoba) ve výši 50%
bude na vyžádání poskytnuta na jakémkoliv prodejním místě Ticketportal.
Pro vozíčkáře je připraven zvláštní sektor, cena 50,- Kč.
Asistence při nákupu vstupenek se slevou:
Call centrum Ticketportal +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz


Smetanova Litomyšl - kompletní program na www.ticketportal.cz
Smetana's Litomyšl - complete program on www.ticketportal.cz

Galerie

picture EXTERNÍ KONCERT V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Na mapě

Top