Cello Ensemble Solitutticelli, Kyjov

KYJOVSKÁ VSTUPENKA
Cello Ensemble Solitutticelli, Kyjov

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

Netradiční seskupení violoncellistů z Brna působící od roku 2014 převážně v základním obsazení kvarteta, které ovšem často působí i v obsazení tří až šesti hráčů. Soubor interpretuje, vždy v rámci projektů, hudbu různých stylových žánrů od barokní hudby po hudbu současnou včetně filmových   melodií   a   snaží   se   tak   přinést   nový   zážitek
z poslechu hudby v originálním souzvuku více violoncell. Soubor se zaměřuje na koncerty duchovní hudby, koncerty s vokálními sólisty, výchovné koncerty pro školy, interpretuje originální transkripce namísto původních nástrojových obsazení. Základní obsazení     violoncellového kvarteta ve složení Michal Greco, Alžběta Poukarová, Martina Klimešová a Rudolf Mrazík je pro tentokrát doplněno o výraznou osobnost dirigenta a violoncellisty Roberta Kružíka a členky orchestru Filharmonie Brno Pavlíny Jelínkové. V první části koncertu v Kyjově zazní  skladby z období baroka i soudobé hudby s lehce meditativním akcentem, který se posléze promění v náladu ve stylu operních árií a předeher. Na závěr koncertu se můžete těšit na hudbu ze slavného filmu Casino Royale, s agentem Jamesem Bondem.

Doporučené

Top