AVE MARIA; BACH – AIR; MOZART – AVE VERUM

AVE MARIA; BACH – AIR; MOZART – AVE VERUM

Datum:
Místo:

Vstupenky

Informace o akci

AVE MARIA; Bach – Air; Mozart – Ave verum

J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák,

F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni,

Terezie Švarcová – soprán / soprano nebo Veronika Fučíková - Mráčková – mezzosoprán/mezzosoprano

Tomáš Kokš – housle/ violin, Otomar Kvěch – varhany/organ

Na mapě

Top