Dodatečné informace - souhlas při nákupu VIP balíčků

Všechny balíčky jsou NEVRATNÉ a NEPŘENOSNÉ. Balíček je vratný pouze v případě zrušení koncertu. ZMĚNA JMÉNA JE NEPŘÍPUSTNÁ za jakýchkoli okolností. Dárek a pamětní laminát budou vydány v den koncertu a na místě konání koncertu. Pamětní laminát neopravňuje ke vstupu do zázemí a nenahrazuje vstupenku.

Veškeré rezervace MUSEJÍ obsahovat tyto informace:
1. Jméno zákazníka
2. Zasílací adresa včetně země
3. E-mailová adresa
4. Telefonní číslo
5. Počet zakoupených balíčku

Top