VIP balíčky Backstreet Boys - pokyny

Každá objednávka musí obsahovat tyto informace:
1. Jméno zákazníka
2. Doručovací adresa (včetně země)
3. Emailová adresa
4. Telefon
5. Počet VIP balíčků

Obsah balíčku se může měnit bez upozornění. Všechny VIP balíčky jsou NEPŘENOSNÉ. ZMĚNA JMÉNA NENÍ MOŽNÁ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ. VIP balíčky nelze vrátit ani vyměnit. 2-3 dny před koncertem vám budou zaslány podrobné informace k VIP balíčku. Dárek vám bude zaslán na adresu, kterou uvedete ve vaší objednávce po skončení koncertu. Přeprodej VIP balíčků je zakázán. Svoji účastí na jakékoliv akci se skupinou Backstreet Boys tímto udělujete souhlas, že fotografie, audiozáznamy nebo videozáznamy s vaší osobou smějí být pořízeny a užity v médiích po celém světě či jinde pro jakékoliv účely.

Zakoupením balíčku souhlasíte, že společnost Backstreet Boys a její příslušní členové, představitelé, ředitelé, zaměstnanci a zástupci ("osoby zbavené odpovědnosti") se tímto zbavují jakékoliv odpovědnosti vyplývající z případných závazků a nároků (známých i neznámých), souvísejících s vaším případným zraněním, smrtí, ztrátou a / nebo škodou jakéhokoli druhu vyplývající z vaší účasti na VIP balíčku a / nebo meet & greet nebo souvisejících s přijetím, držením nebo užíváním nebo zneužitím balíčku nebo souvisejících cen. Přebíráte veškerá rizika spojená s VIP balíčkem, použitím nebo zneužitím jakékoli související ceny a souhlasíte s tím, že osoby zbavené odpovědnosti nebudou odpovědné za případné zranění, škody, smrt, náklady a nebo výdaje.

Top