ZMĚNA: PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM! 22.10.2018 - DIVADLO GONG

ZMĚNA: Z technických důvodů se přesouvápředstavení PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM! v Divadle Gong, které se původně mělo uskutečnit dne 22.10.2018. Nový termín je stanoven na 15.10.2018.

 

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti bez nutnosti výměny. 

V případě nevyhovujícího náhradního termínu je možné vstupenky vracet v místě zakoupení, 
nejpozději do 30.9.2018.

 

Vstupné se vrací:

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce
vstupné vrací tentýž prodejce – vstupenky není možné vracet na jiném prodejním místě, než na kterém proběhla 
ÚHRADA vstupenek. V případě zrušeného prodejního místa vrací platbu centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1), kam je vstupenky třeba fyzicky doručit.

2/ platba vstupenek po internetu 
a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář - Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. Vstupenky je třeba doručit ve fyzické podobě na tuto adresu.

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket – vstupné vrací centrální kancelář - Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. Hometickety je třeba zaslat na email: reklamace@ticektportal.cz

3/ platba vstupenek přes benefity

vstupenky spolu s objednávkou je třeba doručit na adresu centrální kanceláře (Politických vězňů 15, Praha 1)


Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení
Reklamační oddělení TICKEPORTAL

 

Top