PŘESUNUTO: FILM MUSIC TOUR - PRAHA 06.06.2018

FILM MUSIC TOUR 2018 NA TICKETPORTAL.CZ 
Koncert v rámci FILM MUSIC TOUR 2018
plánovaný na 6. června v Kongresovém centru Praha
se z organizačních důvodů PŘESOUVÁ.

NOVÉ DATUM A NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ:
PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA 2018 od 20:00
Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1

FILM MUSIC TOUR 2018 NA TICKETPORTAL.CZ

!ZAKOUPENÉ VSTUPENKY JE TŘEBA VYMĚNIT!
• DRŽITELÉ VSTUPENEK HOMEtickets
obdrží elektronickou poštou nové vstupenky odpovídající cenové kategorii a umístění původních vstupenek.
• DRŽITELÉ KLASICKÝCH VSTUPENEK TICKETPORTAL
si mohou vstupenky vyměnit na prodejním místě, kde zakoupili původní vstupenky.

V případě, že držiteli původních vstupenek nový termín či nové místo konání z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, je možné požádat o vrácení vstupného, a to v místě a způsobem jejich zakoupení.
Prosíme, abyste tak učinili co nejdříve, uvolníte místo ostatním zájemcům.
Požadavek na vrácení vstupného je třeba učinit nejpozději ve čtvrtek 31. KVĚTNA 2018!

-TH-

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
Požadavek na výměnu vstupenky či vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky
v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
Pozor! POUZE DO ČTVRTKA 31. KVĚTNA 2018!

1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
• vstupné vrací výhradně prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba předložit a odevzdat platnou vstupenku

2) platba vstupenek prostřednictvím internetu
• vstupné vrací výhradně centrální kancelář Ticketportal.cz  návratovou transakcí na tentýž účet (platební kartu),
  z něhož byly vstupenky uhrazeny
• o vrácení vstupného JE TŘEBA požádat, návratová transakce poté bude provedena automaticky

3) platba bankovním převodem na základě fakturace
Zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu),
obdrží refundaci vstupného bankovním převodem.
• pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba zaslat
  na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic
  - příslušný daňový doklad
  - informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN)
  - platné vstupenky

Team Ticketportal

dotazy: reklamace@ticketportal.cz nebo
on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

Top