MIMIRICHI v Brně - nový termín!

MIMIRICHI - Paper World v Brně se ze tří představení redukuje pouze na jedno, a to v novém termínu - 26.2.2009. Zakoupené vstupenky zůstavají v platnosti, z důvodu změny termínu je možné vstupenky vráti
Top