MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALE 2018 - POKYNY POŘADATELE

Pokyny pořadatele pro Mistrovství světa ve florbale 2018 (dále jen „MS 2018“) začínají platit v okamžiku, kdy osoba vstoupí do prostor, v nichž se MS 2018 koná (O2 arena a Arena Sparta – Podvinný Mlýn, dále jen „arény“). Zůstávají pak v plném rozsahu, platnosti a účinnosti, dokud taková osoba arénu neopustí.

Pokud některá osoba tato pravidla poruší, vystaví se postihu ze strany policie, jiných určených úředních osob, pracovníků bezpečnostní služby a případně jiných řádně pověřených pracovníků, kteří mají na starosti bezpečnost.

VSTUPENKY
Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v arénách u sebe a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, sedadlo.
Každý, kdo vstupuje do arény (včetně dětí), musí mít svoji vlastní vstupenku a tím určené místo k sezení. Ceny vstupenek jsou jednotné.
Vstupenka opravňuje k opakovanému vstupu do arén. Zároveň platná vstupenka do O2 areny ve stejný den umožní navštívit zdarma zápasy v Areně Sparta – Podvinný mlýn.

Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Provozním řádem, Návštěvním řádem a Pokyny pořadatele a zavázal se jimi při návštěvě O2 areny, respektive Pokyny pořadatele v případě Areny Sparta – Podvinný Mlýn, řídit.

KONTROLA ZAVAZADEL
Arény mají právo zkontrolovat veškerá zavazadla a oblečení, které budou vnášeny do arén - kontrole podléhají také elektronická zařízení.

ALKOHOL
V prostorách arén je zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových vý¬robků osobám mladším 18 let. Na požádání je nutné předložit průkaz totožnosti, který věk potvrdí.

KOUŘENÍ
Kouření je v prostorách arén zakázáno a to včetně elektronických cigaret.

CHOVÁNÍ FANOUŠKŮ
Osoby pod vlivem alkoholu, drog či jiných látek ovlivňujících chování nebudou do arén vpuštěny.

Po vstupu do arén osoby nesmí:
• jednat agresivně způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost, veřejné zdraví, veřejný pořádek, souvislé pokračování zápasu nebo dobré jméno Mezinárodní florbalové federace IFF, Českého florbalu a místního organizačního výboru;
• vyjadřovat jakékoliv projevy mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost a vyvolávat násilí, rasismus, náboženské rozpory nebo xenofobii;
• poškozovat nebo porušovat jakékoli části arén nebo majetku jakékoli jiné osoby;
• lézt na sedadla nebo jiné konstrukce uvnitř arén;
• stát v uličce, na schodech nebo na sedadlech, bránit ve výhledu sedících diváků;
• házet jakékoliv předměty na hrací plochu;
• přenášet skóre utkání on-line pro žádné komerční účely, resp. sázkařské potřeby;
• účastnit se v aréně jakékoliv formy sázení s výjimkou oficiálního partnera akce v oblasti kurzových sázek;
• provádět veřejné průzkumy nebo průzkumy veřejného mínění, rozdávat propagační předměty, žádat o dary nebo předplatné, provádět jiné obchodní nebo politické činnosti;
• realizovat jakékoliv vlastní marketingové aktivit vně i uvnitř arény, prezentovat jakoukoliv politickou stranu či hnutí.

ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY
Pro komfort a bezpečnost diváků a hráčů jsou zakázány následující předměty:
• Alkohol, drogy, jídlo a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů – nutno domluvit předem s organizátorem akce)
• Nadměrná zavazadla, která se nevejdou do rentgenu
• Deštníky (které se nedají složit), natlakované nádoby, sklo, plechovky a PET lahve jakéhokoliv druhu
• Drony, světlice, ohňostroje
• Vlajky na tyči
• Kola, skútry, skateboardy a kolečkové brusle
• Dětské kočárky
• Výbušné látky, trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlavin
• Jakékoliv nebezpečné zbraně, všechny druhy nožů a předměty s čepelí, včetně replik pistolí či žertovné explodující předměty
• Dalekohledy, teleskopy, laserová ukazovátka a stroboskopická světla;
• Selfie tyče
• Vysílačky, rušičky telefonů a rádiové skenery
• Parfémy, laky, spreje a deodoranty nad obsah 100ml
• Zvířata kromě asistenčních
• Politické a reklamní materiály, urážející symboly, bannery či cedule
• Veškeré letáky, předměty nebo oděvy s politickými, náboženskými, rasistickými, nepřátelskými, agresivními a pobuřujícími sděleními nebo se zjevným komerčním označením cíleným na „parazitující marketing“ (ambush marketing)
• Stativy, kamery, nahrávací zařízení; jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových; zákaz přenášení dat a statistik pro komerční účely (včetně sportovních sázek)
• Fotoaparáty typu zrcadlovky s výměnnými objektivy

Kromě toho existují předměty, které jsou na místech konání povoleny, ale podléhají zvláštní bezpečnostní kontrole:
• Hudební nástroje, píšťalky, megafony a další zvuková zařízení
• Notebooky, tablety a podobné přístroje

SOUKROMÍ
Zakoupením vstupenky na MS 2018 souhlasí každá osoba s používáním svých osobních údajů organizátorem MS 2018 a jeho obchodním partnerem Ticketportal a poskytováním informací mezi Ticketportalem a MS 2018 za účelem prodeje vstupenek, bezpečnosti, průzkumů a marketingu, včetně propagace MS 208 a souvisejících akcí, nabídky od MS 2018 a od třetích stran, které mají vztah s MS 2018 - o jejich událostech, produktech a službách.

V rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů souhlasí každá osoba, která navštíví utkání MS 2018, s tím, že v průběhu MS 2018 bude fotografována, filmována a natáčena. Souhlasí také s použitím obrazového materiálu a záznamu z průběhu MS 2018 podle rozhodnutí MS 2018, arén, obchod¬ních partnerů, vysílacích společností, médií a zpravodajských agentur bez náhrady nebo dalšího upozornění.

ZÁZNAMY
Každá osoba, která navštíví utkání MS 2018, bere výslovně na vědomí, že nejde o veřejnou událost a že utkání tudíž nesmí být žádným způsobem zaznamenáváno.

Každá osoba, která navštíví utkání MS 2018, nesmí zaznamenávat ani přenášet zvuk, pohyblivé obrazy, statické snímky ani popisy či výsledky nebo statistiky utkání pro jiné účely než pro soukromé využití.

Žádné fotografie či videa natočena na MS 2018 pomocí fotoaparátu, mobilního telefonu a jiných zařízení nesmí být užita pro komerční účely.

ODPOVĚDNOST
V případě mimořádné události zůstanou návštěvníci klidní a budou dodržovat pravidla a pokyny policistů, jiných určených úředních osob, pracovníků bezpečnostní služby a případně jiných řádně pověřených pracovníků majících na starosti bezpečnost. V opačném případě nenese místní organizační výbor žádnou odpovědnost za nepříznivé následky pro životy, zdraví a majetek návštěvníků.

Pokud návštěvník poruší předpisy o požární bezpečnosti a spustí tak systém požárního poplachu (včetně případů způsobených kouřením v aréně), nenese místní organizační výbor žádnou odpovědnost za přerušení utkání v důsledku nouzové evakuace.

Místní organizační výbor dále nenese odpovědnost za škody na životech, zdraví a majetku návštěvníků, pokud takové škody návštěvníci způsobí porušením těchto pravidel.

Top