ZMĚNA: 19.3.2017 Studio DVA Kutloch aneb I muži mají své dny (původně Hvězda)

Ze zdravotních důvodů dochází ke změně v termínu 19.3. 2017 od 20 hod. Studio DVA. Místo plánovaného představení Hvězda se odehraje oblíbená komedie KUTLOCH aneb I muži mají své dny.

Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího náhradního představení  je možné vstupenky vracet do 31.3.2017 v místě zakoupení.

Prosíme o informaci, zda se náhradního představení budete chtít zúčastnit, nejpozději do 28. 2. 02017

 Vrácení vstupenek:

 1/ platba rezervovaných vstupenek nebo jejich přímý nákup u prodejce
vstupné se vrací v místě zakoupení

 2/ platba vstupenek po internetu
vstupné vrací POUZE centrální kancelář TICKETPORTAL a POUZE návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. Pokud se jedná o klasické vstupenky, je potřeba je doručit na adresu centrální kanceláře: Politických vězňů 15, Praha 1. V případě HOMEticketů stačí zaslat emailem.

 3/ platba vstupenek na fakturu
zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu), obdrží refundaci vstupného bankovním převodem. Pro uplatnění nároku na vrácení vstupného (viz bod 3) je třeba na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic zaslat:
- příslušný daňový doklad
- informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN, SWIFT)
- platné vstupenky

Top