ZMĚNA: Terapie 29.1.2017 19:00 Reduta, Olomouc

ZMĚNA:
Ze zdravotních důvodů dochází ke změně termínu divadelního představení Terapie z původního termínu 29.1.2017 od 19:00 hod. v místě Reduta, Moravská filharmonie Olomouc.

Nový, náhradní termín: 18.4.2017 od 19:00 hod.
Místo akce zůstává beze změny.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není je potřeba vyměňovat. Zákazníci, kterým nový termín koncertu nevyhovuje, mohou o vrácení vstupného na původní termín požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, a to pouze do 13.2.2017.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – na základě požadavku zákazníka ve stanovené lhůtě, a to návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – na základě požadavku zákazníka ve stanovené lhůtě, a to návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top