ZMĚNA: 2. února Rusalka podle Dvořáka > Vratká prkna, Studio Ypsilon

Studio Ypsilon ruší představení Rusalka podle Dvořáka plánované na čtvrtek 02.02.2017 a místo něj uvádí představení Vratká prkna.

Vaše vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

Pokud Vám náhradní titul z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného. Prosíme, abyste tak učinili co nejdříve a uvolnili vstupenky pro ostatní zájemce. Pozor! POUZE DO STŘEDY 25. LEDNA 2017!

INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO

Požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení a odevzdání platné vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného. Pozor! POUZE DO STŘEDY 25. LEDNA 2017!

1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě · vstupné vrací výhradně prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena · pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba předložit a odevzdat platnou vstupenku

2) platba vstupenek prostřednictvím internetu · vstupné vrací výhradně centrální kancelář Ticketportal.cz  návratovou transakcí na tentýž účet (platební kartu),   z něhož byly vstupenky uhrazeny · o vrácení vstupného JE TŘEBA POŽÁDAT na reklamace@ticketportal.cz

3) platba bankovním převodem na základě fakturace Zákazníci, kteří vstupenky zaplatili na základě předchozí fakturace (daňového dokladu), obdrží refundaci vstupného bankovním převodem. · pro uplatnění nároku na vrácení vstupného je třeba zaslat   na adresu Ticketportal, Politických vězňů 934/15, Praha 1, 110 00, Czech Republic   - příslušný daňový doklad   - informace o bankovním účtu zákazníka (Banka, IBAN)   - platné vstupenky

Team Ticketportal

Top