ZMĚNA: Radůza 13. 10. 2016 19:00 KD Hronovická

ZMĚNA:

 
Z důvodu onemocnění se přesouvá koncert Radůzy v KD Hronovická z 13. 10.2016 od 19:00 hod. na 14. 11. 2016 19:00 v KD Hronovická

Již zakoupené vstupenkyzůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího náhradního termínu můžete vstupenky vrátit nejpozději do 20. 10. 2016.

 

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top