NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Centrální kurt Štvanice

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Návštěvníci Cevro Institut Open Air jsou v areálu pražské Štvanice povinni:

  • Při vstupu do areálu předložit zakoupenou vstupenku a absolvovat bezpečnostní kontrolu.
   • Vstupenku mít po celou dobu pobytu v areálu s sebou a na požádání pořadatelů ji předložit ke kontrole.
    • Nevnášet do areálu pyrotechniku, alkohol, potraviny a nápoje s výjimkou doložených zdravotních důvodů, výjimku tvoří nezavíčkovaná plastová lahev s objemem do 500 ml.
     • Pohybovat se pouze po vyznačených prostorách
      • Dbát pokynů pořadatelů
       • Nepořizovat obrazové a zvukové záznamy v průběhu akce, včetně přestávek. Výjimku tvoří používání malých kompaktních kapesních fotoaparátů či telefonů pro veřejnost a profesionálních fotoaparátů, které budou používat fotografové akreditovaní pořadatelem.
        • Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
         • Neničit majetek Českého tenisového svazu, 1. Czech Lawn Tennis Clubu, Florbalu Chodov ani Florbalové školy Bohemians.
          • Udržovat v areálu čistotu, odpadky vhazovat pouze do určených košů či kontejnerů.
           • Nepohybovat se v areálu v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek.
            • Dětem do 15 let zajistit odpovědný dozor dospělé osoby.
             • Oznámit pořadatelům porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků, hráčů či pořadatelů.
              • Návštěvníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.
               • Přestupky proti Návštěvnímu řádu mohou vést k vyvedení návštěvníka z areálu.
Top