Závěrečné vyjádření k přeloženému koncertu C. Santany!

Vyjádření pořadatelské agentury EQUINOXE CONCERTS s.r.o.:

Vážení zákazníci,

    společnost EQUINOXE CONCERTS s.r.o. si Vám dovoluje oznámit, v souvislosti s organizováním koncertu Carlose Santany pod názvem SANTANA - LIVE YOUR LIGHT 2008 TOUR, který se měl uskutečnit dne 26.6.2008 od 20:00 hod., skutečnost, na základě které společnost EQUINOXE concerts s.r.o. není povinná vrátit finanční prostředky za zakoupené vstupenky na výše zmíněný koncert účastníkům t.j. kupujícím zpět, a to z následujících důvodů.

    Koupí vstupenky jste uzavřeli se společností EQUINOXE CONCERTS, s.r.o. spotřebitelskou smlouvu (§52 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. občanský zákoník), na základě které jste akceptovali sluvní podmínky, které byly uvedeny na zadní straně vstupenky, kde bylo kromě toho uvedené i to, že zaplacené vstupné se nevrací a v případě zrušení koncertu, pořadatel oznámí v místě nákupu vstupenky náhradní termín konání koncertu, nebo způsob vracení vstupného nejdříve do 10 dní. Pořadatel koncertu toto oznámil ještě 26.6.2008, t.j. ještě v den koncertu, změnu termínu koncertu na den 29.6.2008 od 20:00 hod., a to prostřednictvím televize, rozhlasu a jiných médií jako i prostřednictvím prodejce společnosti Ticketportal, tak také z webové stránky www.ticketportal.sk/cz, z důvodu velmi nepříznivého počasí, které samozřejmě organizátor nemohl ovlivnit. Ve smluvních podmínkách nebyly obsažené ustanovení, které by Vám jako spotřebiteli způsobili značnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran v neprospěch spotřebitele (§53 z.č. 40/1964 Zb. občanský zákoník).

    Na základě výše uvedených skutečností se společnost EQUINOXE CONCERTS, s.r.o. jako pořadatel koncertu nedopustila porušení smluvních podmínek, a tak není povinná vrátit vstupné kupujícím. Zároveň se Vám chceme ještě jednou omluvit za situaci, která vznikla ne z naší viny.

    S úctou

                                 Společnost EQUINOXE CONCERTS s.r.o.

Top